Universiteit Antwerpen Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Diploma: ik wens een bewijs betreffende het behalen van mijn diploma voor DUO.

Oplossing

Voor diploma's behaald vanaf 2018-2019 kan DUO de diploma's behaald aan Vlaamse universiteiten en hogescholen verifiëren via de Databank Hoger Onderwijs van de Vlaamse overheid (AHOVOKS). Je moet dit zelf niet aan de onderwijsinstelling vragen.  De onderwijsinstellingen versturen standaard alle behaalde diploma's naar de Databank Hoger Onderwijs.

Voor diploma's behaald vanaf 2018-2019 worden dus geen gewaarmerkte kopies van diploma's of andere bewijzen meer afgeleverd omdat DUO al over deze informatie beschikt. Opgelet, je moet zelf nog wel een schriftelijk verzoek tot omzetting van je prestatiebeurs indienen bij DUO.

Voor diploma's behaald tot en met 2017-2018 kan je via deze helpdesk een ticket indienen (categorie diploma-administratie) om een gewaarmerkte kopie te kunnen bekomen.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Diploma: Ik wens een Engelse vertaling van mijn diploma
Diploma: Ik wens een duplicaat van mijn diploma.
Diploma: De postbode heeft mijn diploma aangeboden maar de aangetekende zending is reeds terug naar jullie gestuurd.
Inschrijving: Ik zal mijn diploma halen via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Kan ik al inschrijven in een opleiding?
Diploma: Hoe ziet mijn diploma eruit?
Artikel details
Artikel ID: 392
Categorie: Diploma's
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.2/5.0 (18)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid