Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Geneeskunde- en Gezondheidswetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit GGW > Helpdesk Faculteit Geneeskunde- en Gezondheidswetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Ik heb minstens 1 onvoldoende in eerste zittijd en ben niet gedelibereerd. Moet ik me inschrijven voor 2de zit?

Oplossing

DOELGROEP: Alle opleidingen

Zie Onderwijs- en Examenreglement, artikel 13.3:

13.3 Voor deelname aan de tweede examenzittijd dient een student zich in het studenteninformatiesysteem (SisA) te registreren. Studenten die zich na de afsluitdatum zoals vastgesteld in de academische kalender registreren kunnen nog deelnemen aan de examens voor zover daar nog ruimte voor is in het examenrooster dat de faculteit heeft opgesteld. De faculteit is dan niet meer gehouden aan artikel 10.3.4. Studenten kunnen zich niet meer registreren voor de tweede examenzittijd vanaf de eerste dag van de tweede examenzittijd.

De link naar de academische kalender vind je hier: https://www.uantwerpen.be/nl/studentenleven/academische-kalender/ 

Let op: Inschrijven voor 2de zittijd moet je doen voor alle opleidingsonderdelen waarvoor je een onvoldoende hebt en die je wenst af te leggen in tweede zittijd, dus ook indien de evaluatie niet verloopt via een standaard mondeling of schriftelijk examen.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wanneer vallen de examenperiodes?
Ik heb een delibereerbaar cijfer, moet ik iets ondernemen om gedelibereerd te kunnen worden?
Ik ga niet deelnemen aan een examen (wegens overmacht), wat moet ik ondernemen?
Kan ik mijn studieprogramma nog aanpassen tijdens het academiejaar?
Ik ben nieuw in de bacheloropleiding. Welk studieprogramma moet ik opnemen?
Artikel details
Artikel ID: 125
Categorie: Examens en zittijden
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 1.5/5.0 (8)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid