Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Centrum WeST
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Centrum WeST > Universiteit Antwerpen - Centrum WeST > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Wat is studievoortgangsbewaking?

Oplossing

Doorheen het academiejaar rijzen meestal nogal wat vragen omtrent studievoortgang: voor hoeveel studiepunten moet ik minstens slagen, wat zijn de gevolgen van studievoortgangsbewaking, waar kan ik mijn leerkrediet raadplegen, hoe schrijf ik uit … ?

Wij vatten de belangrijkste informatie voor je samen.

  • Algemeen is er sprake van de ‘60% regel’. Dit betekent dat je 60% van het aantal studiepunten waarvoor je bent ingeschreven, effectief moet verwerven (in eerste of tweede zittijd).
  • Als je voelt dat dit niet zal lukken, trek dan zo snel mogelijk aan de alarmbel: schrijf uit voor één of meerdere opleidingsonderdelen (dit kan je zelf in SisA, bijvoorbeeld voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester t.e.m. 15 februari).
  • Indien je een moeilijk academiejaar achter de rug hebt waarin je minder dan 60% van de opgenomen studiepunten kon verwerven, word je door de facultaire studietrajectbegeleider onder ‘studievoortgangsbewaking’ geplaatst. Deze maatregel is vooral bedoeld om jou te beschermen en de nodige studieverantwoordelijkheid en zin voor een haalbaar en realistisch studieprogramma bij te brengen.
  • Daarnaast beschikt elke student over een ‘leerkrediet’: een persoonlijk saldo van x aantal studiepunten. Je kan je leerkrediet raadplegen via Blackboard → Studentenadministratie of via Mijn Burgerprofiel. De overheid voorziet ook een systeem voor herkansing: het leerkrediet kent een automatische heropbouw van 10 studiepunten per jaar, tot je opnieuw 60 studiepunten leerkrediet hebt.
  • Alle regels omtrent het uitschrijven voor een volledige opleiding vind je via de webpagina van de Centrale Onderwijsadministratie. Informeer je vooraf over de deadlines en breng zo snel mogelijk de betrokken instanties op de hoogte (via jouw trajectbegeleider of via SisA en de centrale onderwijsadministratie via de helpdesk). Vanaf 15 maart worden alle studiepunten als opgenomen beschouwd!

Noot: deze voorwaarden gelden bij een diplomacontract. Indien je inschrijft onder examen- of creditcontract heb je slechts twee kansen ongeacht je studievoortgang! Inschrijvingen via credit- en/of examencontract kunnen nooit worden stopgezet.

Opgelet: dit is slechts een algemene regel, een aantal faculteiten/opleidingen hanteren mogelijk strengere criteria. Informeer je bij twijfel tijdig bij de studietrajectbegeleider van jouw faculteit!

Meer informatie over studievoortgangsbewaking

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wat betekent leerkrediet? Hoe raadpleeg ik mijn leerkrediet?
Hoe schrijf ik me uit aan de UAntwerpen?
Wat is een startpakket?
Kan ik deeltijds studeren?
Wie is de studietrajectbegeleider binnen mijn faculteit en waarvoor contacteer ik de studietrajectbegeleider?
Artikel details
Artikel ID: 81
Categorie: Studieprogramma
Datum toegevoegd: 2015-02-20 16:24:17
Aantal bekeken: 543
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (4)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid