Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Ik heb een studiebewijs nodig. Waar vind ik dit?

Oplossing

Studiebewijzen geven informatie over je inschrijving aan de Universiteit Antwerpen.

 

Studiebewijzen van het lopende academiejaar kan je downloaden via je de SisA-selfservice tot en met 30 juni van het desbetreffende academiejaar.
Heb je tussen 1 juli en het einde van het lopende academiejaar nog een studiebewijs nodig dan kan je dit aanvragen bij de Centrale Onderwijsadministratie. Een studiebewijs wordt dan opgestuurd naar je UA mailadres.

Attesten van andere academiejaren of attesten in het geval van een examencontract kunnen enkel bekomen worden bij de Centrale Onderwijsadministratie. Afhankelijk van de situatie wordt het attest verstuurd naar je postadres of naar je UAntwerpen-mailadres.

 

 

Belangrijk: voor het aanvragen van een studietoelage en de kinderbijslag mogen geen studiebewijzen gebruikt worden! De gegevens betreffende de inschrijving worden elektronisch via de overheid aan de dienst Studietoelagen en het Federaal Agentschap voor Kinderbijslag bezorgd (zie ook deze link i.v.m. de attesten kinderbijslag). Ook studiebewijzen voor inschrijvingen in andere instellingen van het Vlaamse hoger onderwijs zijn niet meer nodig omdat alle Vlaamse hoger onderwijs instellingen het studieverleden van de studenten kunnen raadplegen via de Databank Hoger Onderwijs. Deze gegevens kan je trouwens ook zelf raadplegen via www.studentenportaal.be van de Vlaamse overheid. Het gebruik van een studiebewijs in deze gevallen kan als misbruik beschouwd worden.
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe schrijf ik me in als CVO-student in de uitdovende SLO?
Waar laat ik een attest of formulier invullen?
Wat is vereiste bekwaamheid? Wat is voldoende geachte bekwaamheid?
Tot wanneer kan ik inschrijven voor opleidingsonderdelen van de lerarenopleiding?
Hoe vraag ik een vrijstelling aan?
Artikel details
Artikel ID: 235
Categorie: Algemeen
Datum toegevoegd: 2019-04-13 18:21:23
Aantal bekeken: 215
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (2)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid