Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Vernieuwing Master Digital Text Analysis vanaf 2023-2024 (English below)

Oplossing

 

Vanaf het academiejaar 2023-2024 ondergaat dit masterprogramma een aantal wijzigingen.

Het nieuwe programma kunnen jullie hier raadplegen.

Voor de studenten die dit academiejaar (2022-2023) slechts een deeltijds programma opgenomen hebben of tekorten moeten hernemen in het volgende academiejaar, heeft dit mogelijk enkele gevolgen.

We lijsten de wijzigingen daarom even op:

1/ Master thesis 18SP ipv 15SP

2/ Bootcamp 6SP ipv 3SP

3/ Vrije ruimte 6SP ipv 12SP en enkel keuze uit Text Mining (6SP) of Stage (6SP)

Belangrijk is dat je studieprogramma minstens 60SP bevat om decretaal te kunnen afstuderen.
Wanneer dat niet het geval is, kan je het tekort aan studiepunten nog aanvullen met extra keuzeruimte (keuze uit het nieuwe aanbod of nog mogelijkheid om mastervakken uit T&L op te nemen)

Wanneer je graag je persoonlijk dossier overloopt, kan je hiervoor bij mij terecht als studietrajectbegeleider via onze facultaire helpdesk.

 

Dear students

From the academic year 2023-2024 there will be some changes in this Master’s program.

You can consult the new program here.

For students who are enlisted in a part-time program or students who have to retake courses next academic year, this might have some consequences.

This is an overview of the changes:

1/ Master thesis 18 ECTS-credits instead of 15 ECTS-credits

2/ Bootcamp 6 ECTS-credits instead of 3 ECTS-credits

3/ Free space 6 ECTS-credits instead of 12 ECTS-credits and only the choice between Text Mining (6 ECTS-credits) or Stage (6 ECTS-credits)

It’s important that your study program contains 60 ECTS-credits in order to graduate by degree. When this is not the case, you can fill the shortage in your credits with extra free space (choice between the new options or still the option to choose courses from the Master of Linguistics and Literature).

If you would like to personally discuss your file, you can contact me as a study counselor for this through our faculty helpdesk.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Vernieuwing schakel- en voorbereidingsprogramma theater en film vanaf 2023-2024: overgangsmaatregelen
Vernieuwing bachelorprogramma Taal- en letterkunde vanaf 2023-2024: overgangsmaatregelen
Can a language course be added to my Erasmus study programme?
Vernieuwing Master meertalige professionele communicatie vanaf 2022-2023: overgangsmaatregelen
How can I find information about timetables and course descrriptions for courses from the city campus?
Artikel details
Artikel ID: 186
Categorie: Curriculumwijzigingen
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid