Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Helpdesk Faculteit Letteren & Wijsbegeerte > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Starten in je bachelor taal- en letterkunde: zo stel je je collegerooster samen

Oplossing

Als nieuwe student moet je altijd een beetje puzzelen met je collegerooster. Je volgt namelijk vakken van twee verschillende talen of een combinatie van één taal met theater-, film- en literatuurwetenschap. Geen eenvoudige klus, daarom willen we je graag op weg helpen:

1.            Open het studieprogramma op de website en selecteer in de linkerkolom de gekozen talencombinatie. Je krijgt een overzicht van alle vakken die tijdens de bacheloropleiding aan bod komen. Tijdens je eerste academiejaar volg je de vakken die vermeld staan onder “Modeltraject deel 1”. Dit is voor een totaal van 60 studiepunten. Deze vakken zie je ook verschijnen in je SisA Selfservice.

Onder het studieprogramma op de website kan je ook een voorbeeldrooster van jouw talencombinatie terugvinden. Je klikt op Voorbeeldrooster in de linkerkolom, kiest jouw talencombinatie en vervolgens verschijnt het rooster van Modeltraject deel 1. Selecteer lesweek 2 om een beeld te krijgen van hoe een volledige lesweek er voor jou kan uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Bovendien kan je op dit rooster geen lokalen terugvinden.

2.            Registreer je voor alle vakken van “Modeltraject deel 1” in je SisA Selfservice.

Let wel: Bij sommige vakken kan je uit meerdere lesmomenten kiezen. Om overlappingen in je collegerooster te vermijden, schrijf je je in voor de groep van jouw talencombinatie. Hieronder vind je de afkortingen die we in SisA voor de groepsindelingen gebruiken:

 • BTL = Bachelor Taal- en Letterkunde
 • D = Duits
 • E = Engels
 • F = Frans
 • N = Nederlands
 • S = Spaans
 • T = Theater-, film- en literatuurwetenschap

Indien een groot aantal studenten is ingeschreven voor een bepaalde talencombinatie splitsen we de groepen soms alfabetisch op basis van de achternaam. Kijk daarom goed uit als er een cijfer naast de talencombinatie staat (bijv. ET1 of ET2). Zo kies jij je juiste groep op basis van met welke letter je achternaam begint.

Enkele concrete voorbeelden zijn:

 • BTL: EF+ES+ET = Studenten Bachelor Taal- en Letterkunde Engels-Frans + Engels-Spaans + Engels-Theater-, Film- en Literatuurwetenschap
 • BTL: FD+ND= Studenten Bachelor Taal- en Letterkunde Frans-Duits + Nederlands-Duits
 • BTL: ET1+FS=Studenten Bachelor Taal- en Letterkunde Engels – Theater-, Film- en Literatuurwetenschap (studenten met achternaam A tot M) + Frans-Spaans
 • BTL: ET2+DF=Studenten Bachelor Taal- en Letterkunde Engels – Theater-, Film- en Literatuurwetenschap (studenten met achternaam N tot Z) + Duits-Frans

3.            Klik op de groene knop “voltooien” om definitief voor de geselecteerde vakken ingeschreven te zijn. Jouw persoonlijk collegerooster vind je nu terug via SisAStudent onder het tabblad “Rooster”.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Starten in je bachelor toegepaste taalkunde: zo stel je je collegerooster samen
Bachelor taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde: groepsverdeling op basis van talencombinaties
Wat is de 'vrije ruimte' bij de bachelor taal- en letterkunde precies en hoe vul ik die in?
Wie krijgt toegang tot de master in de meertalige professionele communicatie?
Welke major-minorcombinaties kan je volgen op deze faculteit?
Artikel details
Artikel ID: 160
Categorie: Collegeroosters
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (6)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid