Universiteit Antwerpen Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Helpdesk Centrale Onderwijsadministratie > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Algemeen: Studentennummer versus login-naam: gebruik het juiste nummer

Oplossing

Een studentennummer* van een student bestaat enkel uit cijfers en begint nooit met s of S.  Het aantal cijfers is 6 of 8, afhankelijk van hoe lang het geleden is dat je je voor de eerste maal aan de Universiteit Antwerpen hebt ingeschreven.  Het eerste cijfer is nooit het cijfer 0.  Het studentennummer is het nummer waarmee je ingeschreven bent in SisA en waarmee de studentenadministratie je gegevens snel kan terugvinden in de databank.

Een login-naam van een student begint steeds met een s gevolgd door een cijfercombinatie die afgeleid is van je studentennummer en aangevuld met @ad.ua.ac.be.  Je login-naam geeft je in combinatie met je paswoord toegang tot de computerfaciliteiten.  Je login-naam kan evenwel niet gebruikt worden door de studentenadministratie om je gegevens in SisA terug te vinden.

Gebruik dus steeds je studentennummer in het correcte formaat in al je correspondentie met de studentenadministraties. Zo kunnen we je sneller helpen.

We danken je voor je medewerking.

*in de plaats van de aanduiding studentennummer kan ook het label rolnummer of student-ID gebruikt worden in applicaties en documenten

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 143
Categorie: Knowledgebase
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid