Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen > Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Werken en studeren : Educatief Verlof : attest

Oplossing

Ben je ingeschreven onder EXAMENCONTRACT, dan vraag je je attest aan bij de Centrale Studentenadministratie. Ben je ingeschreven onder DIPLOMACONTRACT, dan vraag je dit aan bij de Faculteit.

Wanneer je in aanmerking komt voor educatief verlof, vraag je bij het begin van het academiejaar het getuigschrift van regelmatige inschrijving of het getuigschrift van nauwgezetheid aan via de Helpdesk (< Verzend een aanvraag) met vermelding van je studentennummer.

Dit geldt niet voor studenten die ingeschreven zijn met een examencontract. (Zij bekomen hun educatief attest via de centrale studentenadministratie.) Studenten onder een examencontract werken NIET met presentielijsten maar vragen na elke examenperiode een bewijs van afleggen van het examen aan. Dit geldt enkel voor het vak (of vakken) die onder het examencontract vallen. Je moet je aanwezigheid melden op het examen, ook als je het niet wenst af te leggen.

De faculteit zal het getuigschrift van regelmatige inschrijving aanvullen met de reële gevolgde contacturen op basis van de controle op aanwezigheid.
Aanwezigheden worden genoteerd doordat de student de presentielijst afdrukt, invult en door de docent bij elk college laat ondertekenen. De presentielijst vind je op blackboard of hierna. De formulieren moeten per trimester ingevuld worden en binnen de acht dagen na elk trimester ingediend worden op de studentenadministratie (M.135) of in het postvakje (1ste verdieping Meerminne).

Gelieve voor elk trimester nieuwe presentielijsten af te drukken en het vak op die manier te vervolledigen. Vermeld steeds alle contactmomenten op de juiste weken, ook diegene waarop je niet aanwezig kon zijn, het aantal uren dat je aanwezig was en ook het totaal en gewettigd aantal uren onderaan moet je invullen.

Je kunt alleen educatief verlof aanvragen voor (werk)colleges die aanvangen om 16u of later! Behalve voor studenten Sociaal Werk : zij hebben een uitzonderlijke toelating voor dagonderwijs.

De deadlines voor het indienen van de presentielijsten op de studentenadministratie zijn:
vrijdag voor de kerstvakantie, vrijdag voor de paasvakantie en op het einde van lesweek 13 van het 2de trimester.

Studenten kunnen pas "aanwezig" zijn vanaf het moment dat ze ingeschreven zijn.

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Eerste Attest Betaald Educatief Verlof (BEV) - Attest nauwgezetheid
Aanwezigheidsrooster Betaald Educatief Verlof
Attest / Bewijs deelname examen (ook voor educatief verlof)
Attesten RVA - Vlaamse Overheid - VDAB - Zorgkrediet e.a.
Ik wens niet deel te nemen aan een examen. Wat dan?
Artikel details
Artikel ID: 92
Categorie: Werkende studenten
Aantal bekeken: 1553
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.1/5.0 (11)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid