Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen > Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Aanwezigheidsrooster Betaald Educatief Verlof

Oplossing

Naar aanleiding van een schrijven van de betrokken administratie, zijn wij genoodzaakt om de aanwezigheid van de studenten bij de colleges gedetailleerd te bewijzen. De faculteit heeft een regeling uitgewerkt voor de werkstudenten die aanspraak willen maken op betaald educatief verlof. 
 
Je meldt dit bij inschrijving bij de studentenadministratie FSW
 
Je houdt zelf een register bij op papier met jouw vakken en de momenten die je hebt bijgewoond en laat dit na elk college aftekenen door de docent of assistent. Dit geldt ook voor de studenten die gebruik maken van Blended Learning
Wij leveren daarvoor een formulier aan in bijlage. Voor elk vak en per trimester gebruik je een apart formulier.
 
Je legt dit ondertekend register (met eindtotalen) voor aan de facultaire studentenadministratie FSW, na elk trimester, zodat een attest nauwgezetheid naar reële uren kan worden opgemaakt.
 
Je mag maximaal 10% (10 percent) van de tijd ongewettigd afwezig zijn per trimester. Indien je afwezig bent omwille van je werk dan moet je die afwezigheid kunnen wettigen via je werkgever (tikkaart/verklaring werkgever/...). Voor ziektes is een attest van de dokter nodig.

Uitzondering : je hebt educatief verlof via een Examencontract : je krijgt een forfait van max 3 maal je wekelijkse arbeidsduur met een maximum van 120 uren. Je vraag hiervoor je attest aan bij de centrale inschrijvingsdienst. Na elke examenperiode vraag je via fswhelp.be een bewijs van aanwezigheid aan voor elk examen waar je aan deelnam.

Bijlagen:
presentielijst-werkstudenten-2018.xlsx presentielijst-werkstudenten-2018.xlsx
toelichting-BEV-2018.docx toelichting-BEV-2018.docx
presentielijst-werkstudenten-2018.xlsx presentielijst-werkstudenten-2018.xlsx
toelichting-BEV-2018.docx toelichting-BEV-2018.docx

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Werken en studeren : Educatief Verlof : attest
Eerste Attest Betaald Educatief Verlof (BEV) - Attest nauwgezetheid
Attest / Bewijs deelname examen (ook voor educatief verlof)
Vlaams Opleidingsverlof (NIEUW vanaf 2019-2020)
Attesten RVA - Vlaamse Overheid - VDAB - Zorgkrediet e.a.
Artikel details
Artikel ID: 28
Categorie: Werkende studenten
Aantal bekeken: 1445
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (6)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid