Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie > Helpdesk Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


EXCHANGE - Wat met OLS taaltesten?

Oplossing

Een OLS test is een taaltest die je verplicht dient af te leggen voor vertrek voor een uitwisseling binnen het Erasmus programma (dus binnen Europa).

Na je selectie zal je dienen aan te geven in welke taal je de OLS test wenst af te leggen. Voor de meeste studenten is Engels hier de logische keuze. Echter, als je naar een partnerinstelling trekt waar er taalvereisten zijn voor een andere taal (bijvoorbeeld een Spaanse partner die niveau A2 eist) kan het opportuun zijn om een andere taal te kiezen.

Het is pas nadat je in Mobility Online hebt aangegeven voor welke taal je de test wenst af te leggen dat de centrale administratie jouw verzoek indient bij het extern bureau dat de testlicentie voorziet. 

Zorg er dus voor dat je dit tijdig doet. Normaal gezien zijn de testen ten vroegste beschikbaar vanaf mei. De test geeft je een bepaald CEFR niveau (gaande van A1 tot C2). Als je op uitwisseling gaat binnen Europa, is de OLS test verplicht om je beurs uitbetaald te krijgen. 

Indien je voor een taaltest een lagere score haalt dan vereist door de partner, contacteer dan zo snel mogelijk exchange.fbe@uantwerp.be. In de meeste gevallen slagen we er dan in om een compromis te sluiten met de partnerinstelling. Het gebeurt zelden dat studenten onvoldoende hoog scoren op deze taaltesten.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen EXCHANGE - Wat moet ik na selectie nog regelen voor vertrek?
EXCHANGE - Nominatie en applicatie? CORONA UPDATE
EXCHANGE - Studieprogramma: Mag ik een taalopleidingsonderdeel volgen in het buitenland?
EXCHANGE - Cruciale documenten (voor mijn beurs)?
EXCHANGE - Opties binnen SEW
Artikel details
Artikel ID: 210
Categorie: Uitwisselingen, zomerprogramma's en stages
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (4)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid