Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie > Helpdesk Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Wat is de bedoeling van de procesevaluatie?

Oplossing

De procesevaluaties van de masterproef zijn verplicht en dienen ter ondersteuning van het proces en verschaffen de student inzicht in zijn vorderingen. De student moet telkens tegen de voorziene deadline op eigen initiatief de nodige stappen ondernemen.

Van de student wordt verwacht dat hij zich vanaf het begin van het academiejaar ernstig aan de masterproef wijdt. Er vinden standaard twee tussentijdse evaluaties en één eindevaluatie plaats. De twee tussentijdse evaluatiemomenten zijn procesgericht en meten de inzet, voortgang en zelfstandigheid van de student aan de hand van door de faculteit vastgelegde criteria. Deze procesevaluaties bepalen 20% van de eindscore van de masterproef. Het is dus erg belangrijk dat de student de promotor tijdig contacteert en nauwgezet de richtlijnen opvolgt.

Alle procedures en richtlijnen zijn te vinden in de handleiding masterproef via het Studentenportaal.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik dien mijn masterproef in tweede zittijd in. Wat moet ik doen?
Waar kan ik onderwerpen vinden voor mijn masterproef?
Ik moet alleen mijn masterproef nog afwerken. Wat moet ik doen?
Facultaire richtlijnen samenstelling studieprogramma
Hoe moet ik het onderwerp voor mijn masterproef indienen?
Artikel details
Artikel ID: 154
Categorie: Masterproef
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.3/5.0 (12)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid