Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie > Helpdesk Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Ik moet alleen mijn masterproef nog afwerken. Wat moet ik doen?

Oplossing

Je schrijft opnieuw in voor je opleiding via je Sisa Selfservice en je registreert je voor het opleidingsonderdeel 'Masterproef' (zie ook technische handleidingen).

Je registreert je onderwerp (opnieuw) via je Sisa-Selfservice als dit wijzigt of je geeft aan via de helpdesk dat je het onderwerp behoudt. De procedure hiervoor wordt meegedeeld tijdens de infosessie over de masterproef en vind je terug op het Studentenportaal.

Als het onderwerp is ingediend in SisA is het definitief. Nadien kan alleen in uitzonderlijke gevallen en mits toestemming van zowel promotor als de academische coördinator worden afgeweken van de keuze.

Wanneer de promotor je onderwerp goedgekeurd heeft, ontvangt de student een automatische mail. Deze mail geldt als bewijs dat de student een titel heeft in SisA. De student moet deze mail bijhouden en kunnen voorleggen op vraag van de masterproefcoördinator.

Als je je masterproef in januari wil indienen, moet je een aanvraag doen om af te studeren in februari. Deze aanvraag doe je via je SisA Selfservice > Studieprogramma > Aanvragen > Afstuderen > Afstuderen in februari. Je kan dit doen vanaf 1 november tot en met 2 januari. De uiterste deadline is dus 2 januari. Registreer je je niet, dan kan je niet afstuderen in februari en dus ook je masterthesis niet indienen en verdedigen in januari. Je wordt dan verwezen naar de juni-zittijd.

 

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Hoe moet ik het onderwerp voor mijn masterproef indienen?
Waaraan moet ik voldoen om te kunnen afstuderen in februari?
Moet ik een aanvraag indienen om af te studeren?
Wat moet ik doen als ik een examen niet wil afleggen?
Ik dien mijn masterproef in tweede zittijd in. Wat moet ik doen?
Artikel details
Artikel ID: 146
Categorie: Masterproef
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.5/5.0 (13)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid