Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit FBD > Helpdesk Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Wat is het verschil tussen de Learning Agreement, het stagecontract en het Mobiliteitscontract?

Oplossing

-   De Learning Agreement (Learning Agreement for Study in geval van opleidingsonderdelen of Learning Agreement for Traineeship in geval van stage) legt de afspraken tussen student, thuisinstelling en gastinstelling vast. Het beschrijft welk opleidingsprogramma de student gaat volgen en hoeveel ECTS/studiepunten de student daarvoor zal ontvangen. In de overeenkomst wordt ook afgesproken welk taalniveau de student moet hebben bij aanvang van de mobiliteitsperiode in overeenstemming met het taalniveau dat in de interinstitutionele overeenkomst is vastgelegd. De LA moet getekend worden door de administratief medewerker voor intrnationalisering van de faculteit, de student en de gastinstelling. Alle vragen m.b.t. de LA mpgen gesteld worden aan nele.devloo@uantwerpen.be.

In het stagecontract (internship contract) wordt duidelijk vastgelegd wie de partners zijn van de stage en de periode wordt duidelijk opgegeven. Wanneer de periode wijzigt gedurende de aanvraag, dan moet deze ook altijd opnieuw aangepast worden in het stagecontract. Dit is belangrijk voor de verzekering. Dit document moet getekend worden door de student, de gastinstelling en de decaan van de faculteit. De stagecoördinator volgt alles op m.b.t. de stage en dit contract.

Het Mobilitieitscontract (Erasmus Mobility Contract/ Grant Agreement): dit document wordt door de student ondertekend en de Dienst Internationale Samenwerking (DIS). Dit is de laatste stap in Mobility-Online vóór vertrek. De finale data voor de beursberekening worden hierin vastgelegd.

 

Voorbeelden van de LA's vind je in bijlage.

Bijlagen:
LA_Study.pdf LA_Study.pdf
LA_Placement.pdf LA_Placement.pdf
LA_Other-Work-Placement.pdf LA_Other-Work-Placement.pdf

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen What is the difference between the Learning Agreement (LA), the Internship Contract and the Mobility Contract?
Wie moet waar tekenen op het Learning Agreement?
Moeten de vertrek- en einddata aangepast worden op de Learning Agreement wanneer deze afwijken van de initieel opgegeven data?
Opladen Transcript of Records (Study) en Transcript of Work (Placement en Other Work Placement)
Welke data moet je ingeven als aankomst- en vertrekdatum voor de aanvraag van een stage/studieverblijf in het buitenland?
Artikel details
Artikel ID: 150
Categorie: Naar het buitenland
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.3/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid