Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Stage  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
Stage: Welke stagedocumenten moet ik in orde brengen? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
De stage wordt gedekt door de verzekering van de onderwijsinstelling. Onder andere daarom moeten de nodige documenten tijdig worden ondertekend door de stagiair, stagegever, arbeidsgeneesheer en de on...
Stage: Waar vind ik de stagedocumenten? Artikel beoordeeld 2.0/5.0
Je vindt de stagedocumenten in het stappenplan in Mobility Online.  Je komt automatisch in Mobility Online als je je stageaanvraag ingediend hebt via SisA: Aanvragen- Mobiliteit - Aanvraag Mobiliteit ...
Stage: Wie tekent de stageovereenkomst? Artikel beoordeeld 2.6/5.0
Bij een interne stage (dit is binnen een onderzoeksgroep van de Universiteit Antwerpen) zijn de handtekeningen van de titularis van de stage, het hoofd van de onderzoeksgroep en van de student vereist...
Stage: Wie vult de werkpostfiche/risicoanalyse in? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
De risicoanalyse wordt ingevuld en ondertekend door de stagegever en de arbeidsgeneesheer van de stagegever. Als de stagegever geen arbeidsgeneesheer heeft, mag de preventieadviseur de risicoanalyse m...
Stage: Hoe wordt het medisch toezicht geregeld? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Voor studenten bachelor bio-ingenieurswetenschappen en bachelor chemie wordt het gezondheidstoezicht in groep geregeld vanuit de opleiding. Studenten van andere opleidingen voor wie een gezondheidsto...
Stage: Ik heb een werkrooster ingediend maar mijn werkuren wijken soms af. Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Afwijkingen van het werkrooster spreek je ten laatste één dag vooraf schriftelijk af met je stagegever.  Op die manier blijf je in orde met de verzekering.
Stage: Wat doe ik als mijn werkrooster niet vooraf kan worden vastgelegd? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Als er geen indicatieve planning kan worden opgesteld, stuur je vóór het begin van elke week het werkrooster door naar de stagegever (dezelfde file kan steeds verder worden aangevuld). Geen reactie va...
Stage: Waar en wanneer lever ik de stagedocumenten in? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Ten laatste 3 weken vóór aanvang van de stage moeten alle stagedocumenten volledig ingevuld en ondertekend zijn door alle betrokken partijen.  De documenten worden opgeladen in Mobility Online.  
Stage: elektronische handtekening op stagecontracten Artikel beoordeeld 2.3/5.0
De elektronische ondertekening van de stageovereenkomst via algemeen aanvaarde en beschikbare software en/of uitwisseling van PDF handtekeningen zal dezelfde geldigheid, toelaatbaarheid en afdwingbaar...
Stage: Mag ik op mijn stageplaats gebruik maken van software van UAntwerpen? Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Stagiairs worden verondersteld een werkpost te krijgen op de onderneming.  Als dit computerwerk inhoudt, moet die voorzien zijn van door de onderneming gelicentieerde software.  Er wordt niet uitgeslo...
Stage: Aan wie komt het intellectueel eigendomsrecht toe? Artikel beoordeeld 2.0/5.0
De Intellectuele Eigendom die door een werknemer wordt gecreëerd komt wettelijk toe aan de stagegever.  Omdat er een discussie kan zijn of een stagiair op dit vlak gelijk is aan een werknemer wordt di...
Stage: Kan ik voor mijn stage een vergoeding ontvangen? Artikel beoordeeld 2.0/5.0
De stage is onbezoldigd.  Een betaalde studentenjob kan niet als stage worden erkend.  Vergoedingen voor woon-werkverplaatsingen vallen hierbuiten.  Het staat de stagegever vrij om hiervoor een vergoe...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid