Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Volgtijdelijkheid

Oplossing

 

Sommige vakken kunnen pas worden opgenomen als een credit werd behaald voor een ander vak. In de volgtijdelijkheidstabel kan je bekijken voor welke vakken dit geldig is. Je vindt deze tabel op het studentenportaal via Mijn opleiding → Roosters en studieprogramma → Studieprogramma.

In bepaalde gevallen kan een uitzondering op de volgtijdelijkheid toegekend worden. Voor uitzondering van de volgtijdelijkheid heb je steeds goedkeuring nodig van de studievoortgangscommissie.

Ben je van mening dat je in aanmerking komt voor een uitzondering op de volgtijdelijkheidsregels van jouw opleiding, dien dan via deze helpdesk een aanvraag in bij de studievoortgangscommissie. Vermeld goed welk vak je wil opnemen ondanks de volgtijdelijkheidsbeperkingen en motiveer je vraag grondig.

Gebruik bijgevoegde tabel om het studieprogramma voor te stellen dat je dit academiejaar wil opnemen. Geef een duidelijke opsomming van het aantal studiepunten per vak, opgesplitst per semester. Vermeld hierin ook de vakken waar een blokkering qua volgtijdelijkheid geldt en waar je dus graag een uitzondering wenst.  Bezorg ons dan zo snel mogelijk de ingevulde lijst terug via de helpdesk.

Deadline voor deze aanvraag is 8/10/2022 (semester 1) en 18/2/2023 (semester 2)

Bijlagen:
Uitzondering_VT.xlsx Uitzondering_VT.xlsx

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen IJkingstoets: een uitzondering aanvragen
Aanvraag aanpassing studieprogramma semester 2
Aanvraag afwijking volgtijdelijkheid
Niet op modeltraject? 5 tips om je individueel traject samen te stellen.
Milieuwetenschap: vrijstellingen
Artikel details
Artikel ID: 93
Categorie: Je studieprogramma samenstellen
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.8/5.0 (29)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid