Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Voorlopig getuigschrift in afwachting van je diploma

Oplossing
Net afgestudeerd? Dan kan je een voorlopige getuigschrift van afstuderen aanvragen bij de Facultaire Onderwijs- en Studentenadministratie Wetenschappen. Dien je aanvraag in via deze Helpdesk. Na bevestiging ligt het getuigschrift voor je klaar aan onze balie. Breng dan zeker je identiteitskaart- of studentenkaart mee!
 
Ook een officieel overzicht van de door jou behaalde punten is steeds op vraag beschikbaar.
 
Voor de inschrijving aan een andere universiteit in Vlaanderen heb je dit getuigschrift niet nodig. Zij kijken dit rechtstreeks na in de Databank Hoger Onderwijs.
 
Je mag je officiële diplomadossier verwachten in de loop van het academiejaar volgend op dat waarin je werd geproclameerd. Meer informatie via www.uantwerpen.be/diploma.

 

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wanneer ontvang ik mijn officiële diploma?
Kan iemand anders mijn getuigschrift afhalen?
Welke helpdesk gebruik ik in welke situatie?
Betaald educatief verlof (uitdovend): attesten
Teruggave leerkrediet wegens overmacht
Artikel details
Artikel ID: 285
Categorie: Afstuderen, deliberatie en diploma
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 5.0/5.0 (1)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid