Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Bachelor Biologie: Restrictieve voorwaarden voor opnemen Projectwerk

Oplossing

Projectwerk geldt als bachelorproef. Daarbij hoort een statistische verwerking van de resultaten. Dit impliceert dat als je wil inschrijven voor het opleidingsonderdeel Bachelorproef je ofwel al een credit moet behaald hebben voor het opleidingsonderdeel Statistiek, ofwel je moet inschrijven en dit opleidingsonderdeel afleggen in dat zelfde academiejaar.

Je kan je pas inschrijven voor een BA3 onderdeel indien je geslaagd bent (of min 8/20 hebt behaald) voor alle BA1 opleidingsonderdelen. Deze voorwaarden gelden voor zowel de stages als de Bachelorproef.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik kan niet inschrijven voor een mastervak, terwijl ik wel mijn bachelor heb behaald
Aanvraag combinatie van opleidingen
Deliberatieregels Faculteit Wetenschappen
Tweede zittijd: wat gebeurt er als ik een slechter resultaat voor een opleidingsonderdeel behaal?
ERASMUS: Als ik niet slaag voor mijn Erasmusvak kan ik dan herexamen doen voor het corresponderende UAntwerpen-vak ?
Artikel details
Artikel ID: 259
Categorie: Biologie
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.3/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid