Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Helpdesk Faculteit Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


COVID-19: wat als ik quarantaine moet tijdens een practicum?

Oplossing

Aanwezigheid bij practica is verplicht. Indien je wegens quarantaine niet kan deelnemen:

  1. verwittig je onmiddellijk en uiterlijk vóór het aanvangsuur van het practicum de practicumbegeleider van het opleidingsonderdeel (via e-mail).
  2. Bezorg je zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de drie dagen na de dag van het gemiste practicum schriftelijk bewijs van de quarantaine. Een duidelijk leesbare scan volstaat. Bezorg deze via de helpdesk van de Faculteit Wetenschappen. 
  3. Het originele attest hou je zelf bij, voor het geval er ooit discussie ontstaat.
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik kan niet deelnemen aan een practicum.
Niet-deelname aan een examen wegens overmacht
COVID-19: wat als ik quarantaine moet tijdens de examenperiode?
COVID-19: ik kom terug uit het buitenland en moet in quarantaine
Hoe kies ik het juiste practicum?
Artikel details
Artikel ID: 237
Categorie: COVID-19
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (2)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid