Universiteit Antwerpen Helpdesk Toegepaste Ingenieurswetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk FTI > Helpdesk Toegepaste Ingenieurswetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Wat verandert er in 2023-2024 met het nieuwe decreet studie-efficiëntie ?

Oplossing

Vanaf academiejaar 2023-2024 treedt het nieuwe decreet rond studie-efficiëntie in werking. De impact op studenten die reeds ingeschreven waren in de opleiding IW vóór 2023-2024 is beperkt: 

Studievoortgangsbewaking:

  • Het verplichte reflectiegesprek op het einde van het academiejaar bij een studierendement van minder dan 30 % op valt weg.
  • De 60 %-regel blijft behouden.

 

Omvang studieprogramma:

  • Studenten onder studievoortgangsbewaking mogen max. 45 (bachelor, schakel- en voorbereidingsprogramma) of 60 (master) studiepunten opnemen.
  • Je studieprogramma mag maximaal 72 studiepunten omvatten. Als je meer dan 72 studiepunten wil opnemen, moet je hiervoor een uitzonderingsaanvraag indienen.

 

Volgtijdelijkheden:

  • Strikte volgtijdelijkheden (je kan vak X pas volgen als je een credit behaald hebt voor vak Y) kunnen enkel nog toegepast worden bij veiligheidsrisico’s. In praktijk komen deze in onze faculteit enkel nog voor in de opleiding IW (Bio)Chemie. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk.
  • Er bestaan wel nog steeds zachte volgtijdelijkheden (je kan vak X pas volgen als je vak Y reeds volledig gevolgd hebt).

 

Zie ook: Infosessie 2023-2024: Wat verandert er voor jou?

Lees zeker de facultaire richtlijn voor bijkomende informatie. 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wat is studievoortgangsbewaking?
Hoeveel studiepunten mag ik opnemen?
Wat houdt de predeliberatie in?
Wat is volgtijdelijkheid?
Kan ik mijn studieprogramma nog aanpassen nadat het samengesteld werd?
Artikel details
Artikel ID: 199
Categorie: Studietrajectbegeleiding
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid