Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Geneeskunde- en Gezondheidswetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit GGW > Helpdesk Faculteit Geneeskunde- en Gezondheidswetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Hoe vraag ik levensbeschouwelijke faciliteiten voor examens aan?

Oplossing

Wat zijn levensbeschouwelijke faciliteiten?
Levensbeschouwelijke faciliteiten bieden studenten de mogelijkheid te vragen om niet te worden geëvalueerd op wettelijk erkende levensbeschouwelijke feestdagen: 

      Anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen  

De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties en vrije dagen. De protestantse en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die daarvan afwijken.  

 

Islamitische godsdienst  

Het Ramadanfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag).  

 

Joodse godsdienst  

Het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Slotfeest (1 dag), de Vreugde van de Wetfeest (1 dag), het Lotenfeest (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen). 

 

Orthodoxe godsdienst  

Kerstmis (1 dag), Pasen (1 dag), Paasmaandag (1 dag), Hemelvaart (1 dag), Pinksteren (1 dag) en Pinkstermaandag (1 dag). 

Hoe kan je levensbeschouwelijke faciliteiten aanvragen?
Om in aanmerking te komen voor levensbeschouwelijke faciliteiten moet je een statuut aanvragen via deze helpdesk. Ook als je een interuniversitaire opleiding volgt, kan je faciliteiten krijgen.

Bij toekenning van faciliteiten op vlak van examens-, en andere evaluatievormen wordt niet afgeweken van de deliberatieregels en van de leerresultaten of kerncompetenties die gehaald moeten worden om te slagen in de opleiding.  

Wanneer kan je levensbeschouwelijke faciliteiten aanvragen?
Deadlines voor het aanvragen van levensbeschouwelijke faciliteiten via de helpdesk: 

  • Eerste semester: 13 oktober 2023
  • Tweede semester: 1 maart 2024

Een overzicht van de erkende feestdagen voor het lopende academiejaar vind je op de website

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Wat zijn bijzondere faciliteiten en hoe kan ik ze aanvragen?
Wat zijn de erkende religieuze feestdagen aan UAntwerpen?
Ik wil studeren combineren met werken. Wat moet ik weten?
Ik ben nieuw in de bacheloropleiding. Welk studieprogramma moet ik opnemen?
Ik wil starten met de opleiding master verpleegkunde en vroedkunde. Wat moet ik weten?
Artikel details
Artikel ID: 194
Categorie: Examens en zittijden
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid