Universiteit Antwerpen Helpdesk Faculteit Geneeskunde- en Gezondheidswetenschappen
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit GGW > Helpdesk Faculteit Geneeskunde- en Gezondheidswetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Ik wil de afstudeerrichting ‘Verpleegkundig specialist’ volgen. Hoe zit dat met de stage? Hoe wordt dit georganiseerd? Kan deze doorgaan op de eigen werkplek?

Oplossing

Binnen de afstudeerrichting Verpleegkundig specialist wordt een stage voorzien (opleidingsonderdeel 'Verpleegkundig specialist - stage') met een studiebelasting van 280 uren, ter equivalent van 10 studiepunten. Deze studiebelasting omvat zowel de voorbereiding van een stageplan, intervisiemomenten als een effectieve stagetijd a rato van 240 uren. 

 

Voor de aanvang van de effectieve stage zal de student een stageplan uitwerken, in samenspraak met de stagementor en stagecoördinator. Dit stageplan omschrijft de vooropgestelde leerdoelen en competenties die de student tijdens de stage wenst te bereiken. Deze stagedoelen worden geformuleerd in functie van een rol als verpleegkundig specialist en worden ondersteund door de verschillende opleidingsonderdelen binnen het opleidingsprogramma. 

 

Bij de keuze van een stageplaats dient de student te beoordelen binnen welke context, setting en team hij/zij de vooropgestelde leerdoelen kan bereiken. 

 

Voor werkstudenten is er een mogelijkheid om de stage te lopen binnen de eigen werkcontext, doch dit zal - zoals bij iedere stageplaats - aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Deze voorwaarden zijn zowel inhoudelijk ten aanzien van de leerkansen en –uitdagingen, als organisatorisch: ten aanzien van de beschikbaarheid van een stagementor ter plaatse (inhoudelijke begeleiding), naast de begeleiding vanuit UAntwerpen. De stage kan uiteraard ook doorgaan buiten de eigen werkcontext, elders in de organisatie of binnen een andere setting. Tevens is er ook een mogelijkheid voor studenten om een buitenlandse stage te lopen. Hiervoor zullen de mogelijkheden besproken worden en dit zowel binnen de EU als daar buiten. 

 

Om de organisatie van de stage praktisch te faciliteren, zal in het lessenrooster van het tweede semester minder les voorzien worden op donderdag. De effectieve planning van de stage wordt bepaald in samenspraak met de stageplaats en moet binnen het academiejaar vallen. De student kan echter ook beslissen om de afstudeerrichting Verpleegkundig Specialist te spreiden over twee jaar. In dit scenario neemt de student tijdens het eerste academiejaar de opleidingsonderdelen in zijn programma op en tijdens het tweede academiejaar de stage. 

 

Voor werkstudenten vervalt de regel dat stage onbezoldigd is en geldt dat de student afspraken kan maken met werkgever over de concrete invulling en planning van de stage binnen de eigen werktijd. 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik wil me deeltijds inschrijven voor het masterjaar met afstudeerrichting ‘Verpleegkundig specialist’. Welke opleidingsonderdelen moet ik opnemen?
Ik wil me deeltijds inschrijven voor het masterjaar met afstudeerrichting 'Vroedvrouw specialist’. Welke opleidingsonderdelen moet ik opnemen?
Wat met ziekte of gewettigde afwezigheid tijdens mijn stage verpleegkunde en vroedkunde?
Kan ik mijn stageplan nog aanpassen?
Ik ben ziek tijdens mijn stage geneeskunde. Wie bezorg ik mijn doktersattest en hoe?
Artikel details
Artikel ID: 167
Categorie: Schakelprogramma en master in de Verpleegkunde en de vroedkunde
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.4/5.0 (5)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid