Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen > Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


» Categorie: Studieprogramma kiezen  (Ga terug)

» Subcategorieën:

 
Foutmeldingen bij SISA
Roosterconflict
Foutmelding SisA “Inschrijvingsvereisten”
Ik wil vakken van het tweede semester toevoegen maar dit lukt mij niet
» Meer onderwerpen
 
 

» Artikelen in deze categorie:

 
Hoe vraag ik een aangepast startpakket omwille van bijzondere faciliteiten, werkstudentstatuut aan? Artikel nog niet beoordeeld
Als je nog geen bachelordiploma behaald hebt, en je start voor de eerste keer in de opleiding communicatiewetenschappen, politieke wetenschappen of sociologie, neem je verplicht het standaard startpak...
Colleges die worden opgenomen (streaming video) Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Een aantal colleges worden opgenomen en kunnen achteraf terug herbekeken worden. Als je ingeschreven bent op zo'n college, zal de docent de videolink bij zijn cursus op het studentenportaal plaatsen....
Keuze seminarie Master Communicatiewetenschappen en Master Filmstudies Artikel beoordeeld 4.2/5.0
Bij het vastleggen van je vakkenpakket in de selfservice binnen de SisA omgeving voor het komende academiejaar, zal je geen keuze van seminarie kunnen bepalen via deze weg. Hiervoor zal een online i...
Studievoortgangsbewaking Artikel beoordeeld 3.3/5.0
De faculteit Sociale Wetenschappen legt zoals bepaald in het OER maatregelen op voor de bewaking van de studievoortgang van een student die na één academiejaar niet ten minste 60% van de studiepunten ...
Hoe voeg ik een keuzevak toe als het niet in het modeltraject of de (afstudeer-)vereisten staat? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Ga eerst na of je binnen je programma het keuzevak mag opnemen (in de studiegids, of stel de vraag aan fswhelp.be). Voor het toevoegen ga je in je SisA selfservice naar de tegel  "studieprogramma/opl...
Aanvragen vrijstellingen Artikel beoordeeld 3.2/5.0
Heb je eerder een opleiding gevolgd, of creditbewijzen verzameld, dan kom je misschien in aanmerking voor één of meerdere vrijstellingen. Bezorg alle nodige bewijsstukken zoals je transcript/puntenli...
Ik wil een vak toevoegen maar SisA laat het niet toe. Artikel beoordeeld 2.7/5.0
In principe zou je in alle opleidingen alle vakken uit het modeltraject kunnen toevoegen. Het kan echter zijn dat er een probleem is in de volgtijdelijkheid, dan moet je dit melden aan de studentena...
Ik wil naast mijn Bachelor/schakelprogramma/voorbereidingsprogramma ook mastervakken opnemen Artikel beoordeeld 3.4/5.0
Het is mogelijk om 2 opleidingen te combineren. Dit wordt binnen FSW toegelaten tot maximum 72 studiepunten voor beide opleidingen samen en alleen als je ook in het diplomajaar zit voor je laagste opl...
Modeltraject Educatieve Masters in de Maatschappijwetenschappen: sociale wetenschappen Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Heb je vragen bij de samenstelling van je programma, raadpleeg dan eerst de FAQ van de Antwerp School of Education. Hier krijg je een goed overzicht van de volgorde waarin de vakken best worden opgeno...
Minimumvoorwaarden voor toelating tot de master als de bacheloropleiding nog niet volledig afgewerkt is Artikel beoordeeld 3.0/5.0
De onderwijscommissie geeft de aanbeveling dat studenten die hun bacheloropleiding nog niet afwerkten geen te zwaar programma opnemen. Concreet betekent dit dat indien een student een programma wenst ...
Aanvragen studieprogramma's met meer dan 72 studiepunten Artikel beoordeeld 3.3/5.0
De aanbevolen omvang van een studiepakket is 60 studiepunten, maar studenten kunnen, indien zij dit wensen, aanvullen tot 72 SP (let wel: kan enkel als je niet onder een maatregel van studievoortgangs...
Kan ik inschrijven voor een practicum of oefensessie (Bijv. Economie of Statistiek?) Artikel beoordeeld 3.5/5.0
Dit kan niet via SisA. In SisA ben je in alle practica (bijvoorbeeld Statistiek of Economie) ingeschreven en deze zullen allemaal op je weekrooster verschijnen. Bij de start van het academiejaar wordt...
Toevoegen van de stage bij master sociaal-economische wetenschappen (SEW) Artikel beoordeeld 2.5/5.0
Je zult voor het opnemen van de stage een gemotiveerd voorstel moeten indienen bij de opleidingsverantwoordelijke van de Master SEW.  Na goedkeuring voegt de studentenadministratie het vak 'stage...
Ik heb de opleidingsonderdelen van mijn programma aangevinkt maar zie ze niet onder 'cursussen' op het studentenportaal Artikel beoordeeld 3.2/5.0
Dit kan verschillende oorzaken hebben: Na het ‘plannen’ van je programma in SisA Selfservice moet je de opleidingsonderdelen ook ‘indienen’. Doe je dat niet, dan blijven de aangeduide opleidingsonder...
Aanpassen van je studieprogramma tijdens het academiejaar Artikel beoordeeld 3.2/5.0
tot en met 30 september: vakken zelf wijzigen, verwijderen, toevoegen in Sisa Selfservice van 1 oktober tot 31 oktober: als vakken wijzigen, verwijderen, toevoegen niet meer mogelijk is contacteer on...
Ik wijzigde mijn programma en de cursussen op het studentenportaal kloppen niet meer Artikel beoordeeld 3.7/5.0
Vakken die je verwijdert in SisA Selfservice blijven in het studentenportaal gekoppeld staan. Je kan mailen naar de cursusleider van het vak in het studentenportaal om die koppeling te laten annuleren...
Stage Artikel beoordeeld 2.3/5.0
Meer informatie over de stage vind je in het studentenportaal onder 'praktijk en stage': https://student.uantwerpen.be/UA_SP_MIJN-OPLEIDING/93126 Begin oktober is er een
Welk subplan moet ik aanduiden? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Bij de schakelprogramma's Sociaal Werk en Sociologie moet je eerst een subplan (= je vooropleiding) invullen vooraleer je je programma kan samenstellen.  Bij
Stage opnemen in het eerste semester Artikel beoordeeld 2.6/5.0
  Je kan je stage opnemen in het eerste semester en kan je afstuderen in februari zal het resultaat ook in februari ingegeven worden.  
Herinschrijven voor de master bij het niet slagen van de vooropleiding Artikel beoordeeld 2.8/5.0
Combinatiestudenten die alle credits behaald hebben voor hun masteropleiding, maar niet kunnen geslaagd verklaard worden omwille van het feit dat zij niet geslaagd zijn voor hun vooropleiding (Bachelo...
Toevoegen van je masterproef en stage aan je studieprogramma Artikel beoordeeld 3.6/5.0
Het toevoegen van de masterproef en/of de stage aan je vakkenpakket, is pas mogelijk een dag na het effectief inschrijven voor je masteropleiding.
Uitschrijving: kan ik via mijn SisA-selfservice uitschrijven voor mijn opleiding? Artikel beoordeeld 1.8/5.0
https://studhelp.uantwerpen.be/inschrijvingen/knowledgebase.php?article=17
Keuze Methoden seminaries master politieke communicatie Artikel beoordeeld 2.6/5.0
Bij het vastleggen van je vakkenpakket in de selfservice binnen de SisA omgeving voor het komende academiejaar, zal je geen keuze van seminarie kunnen bepalen via deze weg. Hiervoor zal een online i...
ik kan Methoden van communicatieonderzoek niet toevoegen aan mijn programma? Artikel beoordeeld 2.6/5.0
Op het vak zit volgtijdelijkheid. Voor het bachelorprogramma zal het systeem nagaan of je geslaagd bent voor Kwalitatieve onderzoeksmethoden én Statistiek II. Zolang je niet geslaagd bent voor ...
keuzevakken master IBD: meer info over een keuzevak aan Université Libre de Bruxelles (ULB) Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Na inschrijving voor één van deze keuzevakken wordt je naam doorgegeven aan ULB en bericht ULB je verder.   Meer info over de vakken vind je hier:  
voorbereidingsprogramma internationale betrekkingen en diplomatie - kiezen van subplan Artikel beoordeeld 3.0/5.0
vanaf 2023 dien je bij het toevoegen/kiezen van je vakken uit het voorbereidingsprogramma in SisA een 'subplan' te kiezen. Afhankelijk van je vooropleiding volg je een voorbereidingsprogramma van 6, ...
Lectures that are recorded (streaming video) Artikel nog niet beoordeeld
A number of lectures are recorded and can be viewed afterwards.   If you are registered for such a lecture, the lecturer will place the video link on the student portal under the course.   Note. T...
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid