Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen > Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Alleen nog masterproef afwerken - only need to enrol for master's thesis

Oplossing

Studenten die alleen hun masterproef nog moeten afwerken, moeten zich net zoals elke student herinschrijven in de opleiding EN in het vak. En moeten opnieuw hun onderwerp registreren in SisA.

https://studhelp.uantwerpen.be/inschrijvingen/knowledgebase.php?article=16

Informatie over de kostprijs voor de herinschrijving vind je op
https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/inschrijven/bereid-je-voor/studiegeld/

Lees ook faq: https://studhelp.uantwerpen.be/inschrijvingen/knowledgebase.php?article=222

Zie ook "afstuderen in februari"

https://studhelp.uantwerpen.be/fsw/knowledgebase.php?article=15&suggest=1
 
 

ENGLISH VERSION

 

Students who only have to finish their master's thesis need to (re-)enrol for the master and for the master's thesis. And submit the subject of their master's thesis again.

https://studhelp.uantwerpen.be/ro_helpdesk/knowledgebase.php?article=43

 

Information about the cost for re-enrolment can be found on

https://www.uantwerpen.be/en/education/admission-and-enrolment/enrolment/tuition-fees/

Also check out:

https://studhelp.uantwerpen.be/fsw/knowledgebase.php?article=167

Manual: I want to graduate in February. How can I request this? (uantwerpen.be)

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Masterproefonderwerp registreren - Master's thesis, registering the topic of your thesis
Ik wil veranderen van onderwerp en/of promotor.
I need to retake exams in the second session period. Now what?
How to excuse oneself for an exam?
Uitschrijving: Kan ik via mijn SisA-selfservice uitschrijven voor mijn opleiding?
Artikel details
Artikel ID: 35
Categorie: Masterproef
Aantal bekeken: 3179
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.7/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid