Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen
Vaak gestelde vragen
Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen > Universiteit Antwerpen - Helpdesk Faculteit Sociale Wetenschappen > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Alleen nog masterproef afwerken - only need to enrol for master's thesis

Oplossing

Als je alleen nog je masterproef moet afwerken, moet je je net zoals elke student herinschrijven in de opleiding EN in het vak. Je moet ook opnieuw je onderwerp registreren in je SisA Selfservice.

https://studhelp.uantwerpen.be/inschrijvingen/knowledgebase.php?article=16

Informatie over de kostprijs voor de herinschrijving vind je op
https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/inschrijven/bereid-je-voor/studiegeld/

Lees ook faq: https://studhelp.uantwerpen.be/inschrijvingen/knowledgebase.php?article=222

Zie ook "afstuderen in februari"

https://studhelp.uantwerpen.be/fsw/knowledgebase.php?article=15&suggest=1
 
 

ENGLISH VERSION

 

If you only need to complete your master's thesis, you will need to (re-)enrol for the master program ánd for the master's thesis. You must also re-submit the subject of your master's thesis in SisA Selfservice.

https://studhelp.uantwerpen.be/ro_helpdesk/knowledgebase.php?article=43

 

Information about the cost for re-enrolment can be found on

https://www.uantwerpen.be/en/education/admission-and-enrolment/enrolment/tuition-fees/

Also check out:

https://studhelp.uantwerpen.be/fsw/knowledgebase.php?article=167

Manual: I want to graduate in February. How can I request this? (uantwerpen.be)

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Masterproefonderwerp registreren - Master's thesis, registering the topic of your thesis
I need to retake exams in the second session period. Now what?
Ik wil veranderen van onderwerp en/of promotor.
Uitschrijving: Kan ik via mijn SisA-selfservice uitschrijven voor mijn opleiding?
How to excuse oneself for an exam?
Artikel details
Artikel ID: 35
Categorie: Masterproef
Aantal bekeken: 3358
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (6)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid