Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - Centrum WeST
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - Centrum WeST > Universiteit Antwerpen - Centrum WeST > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Dien ik verplicht aanwezig te zijn tijdens de colleges indien ik een dagopleiding volg?

Oplossing

Dit is afhankelijk van de aard van het opleidingsonderdeel, eventuele contractrestricties en de gebruikte werk- en evaluatievormen. Meer info daarover vind je in de vakfiches in het studieprogramma van de opleiding, onder 5. Werkvormen, planning van onderwijs- en leeractiviteiten.

Als een docent geen restrictie oplegt en enkel met hoorcolleges werkt, dien je niet verplicht aanwezig te zijn.

Indien er een contractrestrictie wordt opgelegd (zie vakfiche: niet te volgen onder credit- en/of examencontracten) is aanwezigheid vereist.

Indien er permanent wordt geƫvalueerd (zie vakfiche: evaluatievormen), is aanwezigheid vereist.

Neem bij twijfel steeds contact op met de docent. Doe dit tijdig (bij voorkeur binnen de eerste maand waarin de colleges aanvatten).

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Bij wie vraag ik eventuele vervangopdrachten aan?
Mag ik als werkstudent indien ik de kans heb occasioneel overdag een college volgen?
Moet ik mij registeren als werkstudent indien ik geen werkstudententraject volg?
Artikel details
Artikel ID: 106
Categorie: Dagonderwijs
Datum toegevoegd: 2015-02-23 11:37:39
Aantal bekeken: 1847
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.8/5.0 (11)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid