Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Welke vrijstellingen kan ik krijgen voor de opleidingsonderdelen van de component leraarschap als ik al een diploma van Professionele Bachelor Onderwijs hebt behaald én een domeinmasterdiploma?

Oplossing

 

1.      Je hebt een diploma van professionele bachelor onderwijs – kleuter-, lager of secundair onderwijs én een masterdiploma OF je hebt een diploma van educatieve bachelor én een masterdiploma.

 

Vrijstellingen in het verkort traject of de component leraarschap in het reguliere traject - 31 sp

Nog te volgen opleidingsonderdelen in het verkort traject  of de component leraarschap in het reguliere traject - 29 sp

·     Algemene didactiek - 3 sp

·     Oriënteringsstage - 3 sp

·     Leren en motiveren - 3 sp

·     Onderwijskundige concepten 1A - 3 sp

·     Onderwijskundige concepten 1B - 3 sp

·     Introductie vakdidactiek X met praktijkoef. - 3 sp

·     Introductie vakdidactiek Y met praktijkoef. - 3 sp

·     Groeistage X - 5 sp

·     Groeistage Y of X2 - 5 sp

·     Vakdidactiek X met oefenlessen - 6 sp

·     Vakdidactiek Y met oefenlessen - 6 sp of profileringsvak - 6 sp

·     Onderwijskundige concepten 2 - 3 sp

·     Profileringsstage - 5 sp

·     Masterproef - 9 sp

 

2.      Je hebt een professionele bachelor onderwijs met getuigschrift van een schakelprogramma zonder een masterdiploma OF een diploma van een educatieve bachelor zonder een masterdiploma.

 

Je vraagt vrijstelling aan via de faculteit. De vrijstellingen voor de component leraarschap kunnen gelijkaardig zijn aan wat hierboven is beschreven.

 

3.      Je hebt een diploma van professionele bachelor onderwijs – kleuter-, lager of secundair onderwijs én een masterdiploma Opleidings- en onderwijswetenschappen OF je hebt een diploma van educatieve bachelor én een masterdiploma Opleidings- en onderwijswetenschappen.

 

Vrijstellingen in het verkorte traject van de educatieve master (verkort traject) - 40 sp

Nog te volgen opleidingsonderdelen in het verkorte traject van de educatieve master - 20 sp

·     Algemene didactiek - 3 sp

·     Oriënteringsstage - 3 sp

·     Leren en motiveren - 3 sp

·     Introductie vakdidactiek X met praktijkoef. - 3 sp

·     Introductie vakdidactiek Y met praktijkoef. - 3 sp

·     Groeistage X - 5 sp

·     Groeistage Y of X2 - 5 sp

·     Onderwijskundige concepten 1A - 3 sp

·     Onderwijskundige concepten 1B - 3 sp

·     Onderwijskundige concepten 2 - 3 sp

·     Masterproef (deel II: scriptie)- 6 sp

·     Vakdidactiek X (Maatschappijwetenschappen/ Gedragswetenschappen of PAV-Mavo) met oefenlessen - 6 sp

·     Vakdidactiek Y met oefenlessen - 6 sp of profileringsvak - 6 sp

·     Profileringsstage - 5 sp

·     Masterproef (deel III: praktijktoepassing) - 3 sp

 

4.      Je hebt een diploma van professionele bachelor (geen onderwijsdiploma) én een masterdiploma Opleidings- en onderwijswetenschappen.

 

Masterproef (deel II: scriptie) - 6 sp wordt vrijgesteld.

 

 

Het aanvraagformulier vind je in bijlage …   

Bijlagen:
Aanvraagformulier-vrijstellingen-in-het-verkorte-traject-van-de-educatieve-master-4.docx Aanvraagformulier-vrijstellingen-in-het-verkorte-traject-van-de-educatieve-master-4.docx

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Aanvraagformulier vakdidactiek
Hoeveel en welke vakdidactieken mag/moet ik volgen?
Kan ik nog andere vakdidactieken volgen dan diegene waartoe ik rechtstreeks toegang heb volgens de lijst op de website?
Wanneer mag ik vakdidactiek wiskunde volgen?
Welke vakdidactieken kan ik volgen?
Artikel details
Artikel ID: 275
Categorie: Vrijstellingen
Datum toegevoegd: 2020-12-14 11:53:56
Aantal bekeken: 18
Beoordeling (Stemmen): Artikel nog niet beoordeeld (0)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid