Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Kan ik in het tweede semester starten met het verkort traject van de educatieve master?

Oplossing

Als je start in het tweede semester, dan kun je in het lopende academiejaar nog 9 studiepunten opnemen. Je kunt dan Algemene didactiek (3 sp), Leren en motiveren (3 sp) en Oriënteringsstage (3 sp) volgen.

De algemene vakken kunnen in Mechelen op Campus Kruidtuin (op donderdag van 18u tot 22u) of in Antwerpen op de Stadscampus (op woensdag algemene didactiek van 18u tot 22u en op dinsdagavond van 18u tot 22u leren en motiveren) worden gevolgd.

Klik hier voor het lessenrooster.

Hieronder vind je een modeltraject op 1,5 academiejaar (3 semesters) en een modeltraject gespreid over 3 academiejaren (4 semesters).

Modeltraject op 3 semesters:

 

Modeltraject op 4 semesters:

 

Informatie over inschrijven vind je op https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/inschrijven/nu-inschrijven/hoe-waar-wanneer/. Je hebt een toelating nodig die je via een mail naar educatieve-masters@uantwerpen.be kunt aanvragen bij de studietrajectbegeleider. Vermeld meteen in je mail welk bachelor en masterdiploma je al hebt behaald.

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Waar vind ik alle informatie over de stages en de LIO binnen de Educatieve Master?
Kom ik in aanmerking voor het verkorte traject van de educatieve master?
Welke vrijstellingen kan ik krijgen voor de opleidingsonderdelen van de component leraarschap als ik al een diploma van Professionele Bachelor Onderwijs hebt behaald én een domeinmasterdiploma?
Wat is volgtijdelijkheid?
Kan ik nog andere vakdidactieken volgen dan diegene waartoe ik rechtstreeks toegang heb volgens de lijst op de website?
Wanneer zullen de lessen van mijn CVO doorgaan?
Artikel details
Artikel ID: 266
Categorie: Studietrajectbegeleiding en studieprogramma
Datum toegevoegd: 2019-10-15 11:08:33
Aantal bekeken: 633
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.7/5.0 (3)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid