Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Hoe zien de stages eruit?

Oplossing

Omdat de eindstages uit het curriculum van de verschillende inkantelende/uitdovende CVO-opleidingen reeds sterk op elkaar lijken, worden ze geüniformeerd. Zij zullen allemaal dezelfde krachtlijnen volgen. Dat vergemakkelijkt de praktische organisatie en zorgt er bovendien voor dat je als student een duidelijker beeld hebt van de stage en je dezelfde vaardigheden verwerft als je medestudenten die afkomstig zijn uit een ander CVO.

Het gaat om Deelstage 2 en Deelstage 3 (Provant), Praktijk Verdieping en Integratie (HBO5), Didactische Competenties Stage (Crescendo) en Vakdidactische stage (EduKempen).

Alle eindstages bevatten een observatieluik en een 'doestage'.

 

Eindstages

 • Deelstage 2 + Deelstage 3 (Provant)
 • Praktijk Verdieping en Integratie (HBO5)

 

Observatie

 • duur: 6 uur
 • Per geobserveerde klasgroep breng je de beginsituatie in kaart
 • 1 observatieverslag voor de observatiestage

 

Doestage

 • duur: minstens 4-5 weken, max. 4u. per dag
 • Sowieso 10 uitgebreide lesvoorbereidingen, daarna 10 beperkte lesvoorbereidingen mits akkoord vakmentor en stagebegeleider
 • 14 van de 20 lessen zijn uniek (zelfde inhoud mag, maar met alternatieve werkvormen)
 • Indien je al in het onderwijs staat:
  100% stage mag in eigen lesopdracht, maar vakmentor (collega) moet altijd aanwezig zijn (dat hoeft niet bij ´valorisatie van werkplekleren´)
 • De stage wordt op 1 semester afgewerkt
 • Advies om minstens twee vakken te geven en twee mentoren, bij voorkeur in 1 school
 • Minstens 10 lessen worden in het reguliere secundair onderwijs gegeven. Maximum 10 lessen kunnen worden gegeven in CVO, HO of OKAN (geen andere onderwijsvormen) (wel toegestaan bij werkplekvalorisatie)
 • 1 evaluatieformulier per week. Bestaande documenten blijven in gebruik
 • Per 20 lessen worden 1 of 2 stagebezoeken afgelegd

 

Voorafgaand aan de eindstage(s) dien je steeds een observatie- en participatiestage af te leggen: Deelstage 1 (Provant), Praktijk Oriëntatie en Praktijk Experiment (HBO5).

 


 

CVO Provincie Antwerpen

 

Deelstage 1

 1) Observatie

 •  8u. observatie in regulier secundair onderwijs (aso, tso, bso, kso)
  • waarvan 4u. binnen VE
  • waarvan 4u. buiten VE
 • meerdere leerkrachten
 • neerslag: observatieverslag

 

2) Ministage: keuze tussen a, b of c

a) Eigen voorstel

 • 1 op 1 contact met leerlingen
 • 3 lesuren in regulier secundair onderwijs: aso, tso, bso, kso

Geef je zelf al les en worden er ook huiswerkklassen georganiseerd op jouw school? Of woon je vlakbij een okan-school waar ze nog ondersteuning kunnen gebruiken? Je kan in dat geval ook een eigen voorstel doen voor de ministage. Je moet hier echter wel toestemming voor vragen aan de stagecoördinator.

Wat? Je gaat 3 x 50min samenzitten met een of meer leerlingen om hen te ondersteunen bij het bereiken van een leerdoel.

Waar? Zoek het niet te ver. Probeer in je eigen omgeving te zoeken naar initiatieven waar je kan instappen of ondersteunen. Dit hoeft niet in een school te zijn. Ook sportclubs, avondschool, bijlesprojecten enz. zijn een optie.

Let wet dat je doelgericht tewerk kan gaan. Je helpt een of enkele leerlingen bij het bereiken van leerdoelen. Observeren is bij deze opdracht niet de bedoeling.

Wat uitleg geven aan je eigen dochter/buurjongen/... die zijn huiswerk maakt, is dan weer te vrijblijvend. Je sluit aan bij een initiatief dat bestaat en geformaliseerd is.

 

b) Huiswerkklas SL Quellin

In SL Quellin organiseren ze voor de okan-leerlingen huiswerkklassen. Onder begeleiding kunnen de leerlingen hun huiswerk maken in de studiezaal. Dit gebeurt aansluitend aan de schooluren. Je zal samen met andere leerkrachten/studenten de leerlingen begeleiden bij hun huiswerk. Je zet ze op weg met opdrachten, je beantwoordt vragen en je ondervraagt lessen.

Wat? 3 x 50 minuten, 1x per week, aansluitend aan de schooluren van de leerlingen op woensdag of donderdag.

Waar? SL Quellin, Quellinstraat 31, 2018 Antwerpen. Je belt aan. Je meldt je aan bij het onthaal. Zij zullen je doorverwijzen naar de lerarenkamer op de eerste verdieping. Daar zullen de begeleidende leerkrachten jullie opwachten tot het tijd is om naar het lokaal te gaan. Kom dus zeker op tijd!

 

c) ‘Atelier’ Sint-Lodewijk (= OKAN)

In het vak 'Atelier' leren de okan-leerlingen van Sint-Lodewijk allerlei verschillende vaardigheden die de leerlingen nodig zullen hebben in het reguliere onderwijs, zoals een stappenplan volgen, samenwerken,... De leerkrachten die dit vak geven, kunnen best wat begeleiding gebruiken.

Wat? Je ondersteunt de leerkracht tijdens de les. Je gaat mee rond in de klas om vragen te beantwoorden en de leerlingen op weg te helpen. Je doet dit gedurende 2 sessies van 2 lesuren (dus 2 x 100 minuten).

Waar?  De okan-afdeling van Sint-Lodewijk bevindt zich in de Pieter van Hobokenstraat 9, 2000 Antwerpen. Je belt aan en meldt je aan aan het onthaal. Ze zullen je naar de begeleidende leerkracht brengen.

 

3) Vakdidactische initiatie

 •  Workshops per vakdidactiek
  Binnen elke vakdidactiek zal worden bepaald welke inhouden aan de studenten worden aangeboden.
 • Neerslag: aanwezigheidsattest + antwoord op 3 reflectievragen

 

4) Leerpad taalgericht vakonderwijs

 • Digitaal via Smartschool → wordt overgezet naar Blackboard
 • Neerslag: opdracht

 

Deelstage 2

Deelstage 2 moet op hetzelfde ogenblik als deelstage 3 worden afgelegd!
(Samen vormen ze de 'eindstage'.)

 

Verplichte taken

 •  Omgaan met storend gedrag
  → neerslag: enkele vragen beantwoorden

 • Klassieke evaluatieopdracht
  → neerslag: een toets uitwerken en afnemen

 • Alternatieve werkvorm + reflectie
  → neerslag: werkvorm uitwerken + reflectieverslag uitschrijven

 • Digitale didactiek
  → neerslag: opdracht uitwerken (ICT-oplossing integreren in les) + verslag

 • Vakoverleg of klassenraad bijwonen
  → neerslag: observatieverslag

 • Nevenactiviteit: oudercontact
  → neerslag: observatieverslag

 • Handboeken toetsen aan leerplan
  → neerslag: verslag van analyse

 

Deelstage 3

zie hoger: 'Eindstages'

 


 

HBO5

Praktijk oriëntatie

 • 10u. observatie in regulier secundair onderwijs: aso, tso, bso, kso
 • 1 vakmentor
 • 1 school
 • Neerslag: verslag observatiestage
 • (begeleiding en coaching → supervisie tijdens eindstage)

 

Praktijk experiment

 • 20u. participatiestage
 • speelplaatsbewaking, klassenraad volgen, vakgroepvergaderingen, uitstap begeleiden, examentoezicht, tutoring ...
 • school in regulier secundair onderwijs (aso, tso, bso, kso) of OKAN
 • Neerslag: verslag participatiestage
 • (begeleiding en coaching → supervisie tijdens eindstage)

 

Praktijk verdieping en Praktijk Integratie

zie hoger: 'Eindstages'

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Stages en corona
Moet ik zelf op zoek gaan naar een stageschool?
Wanneer zullen de lessen van mijn CVO doorgaan?
Hoe vraag ik een Lio-baan / werkplekleren aan?
Hoe schrijf ik me in als CVO-student in de uitdovende SLO?
Artikel details
Artikel ID: 251
Categorie: Uitdovende lerarenopleiding CVO-studenten
Datum toegevoegd: 2019-05-17 16:08:05
Aantal bekeken: 445
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 5.0/5.0 (1)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid