Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Hoe schrijf ik me in als CVO-student in de uitdovende SLO?

Oplossing

Studenten die in het kader van een uitdovende specifieke lerarenopleiding (SLO) in een CVO (Crescendo, EduKempen, HBO5, TSM of Provincie Antwerpen/Vitant) hun lerarenopleiding willen afwerken aan de Universiteit Antwerpen, dienen zich in het academiejaar 2019-2020 in te schrijven aan de UAntwerpen.

In de bijgevoegde korte handleiding (pdf) vind je de procedure terug om je op weg te helpen.

 


 

Voorbereiding: de online aanmelding

Als nieuwe student voor de SLO aan de UAntwerpen moet je via www.uantwerpen.be/online-aanmelding (beschikbaar vanaf 01 april 2019) een online aanmelding 2019-2020 invullen.

Tijdens het invullen maak je de volgende selecties op de pagina betreffende de keuze van de opleiding:

  • Contract: Diplomacontract
  • Graad: Specifieke lerarenopleiding
  • Opleiding: Lerarenopleiding CVO
  • Afstudeerrichting/traject: Specifieke lerarenopleiding CVO: X
    (X staat voor de specifieke CVO (Crescendo, EduKempen, HBO5, TSM of Vitant) waar je in 2018-2019 als student was ingeschreven)

Het is eveneens belangrijk dat je op de pagina “Studieverleden” van de online aanmelding correct aangeeft of je in het verleden reeds een inschrijving in het Vlaamse hoger onderwijs (en/of de Universiteit Antwerpen) hebt gehad.
Lees zeker de instructies die je terugvindt op elke pagina van de online aanmelding.

Was je in het academiejaar 2018-2019 ook aan de UAntwerpen ingeschreven? Dan moet je vanaf 16 juli 2019 enkel je SisA selfservice gebruiken om in het academiejaar 2019-2020 in te schrijven in de uitdovende SLO. De online aanmelding is dan niet van toepassing.

 

Indienen van de documenten en inschrijving in de SLO

In het geval van een online aanmelding moet je de volgende documenten aan de centrale studentenadministratie bezorgen tijdens de inschrijvingsperiode (1 juli tot en met 14 oktober 2019):

  1. de afgedrukte en ondertekende toetredingsovereenkomst uit de online aanmelding
  2. een kopie van je identiteitskaart
  3. een attest van het CVO dat verklaart dat je minimum 15 studiepunten in de SLO hebt verworven.
  4. een pasfoto: oriëntatie portret, in .jpg formaat (niet jpeg!), grootte maximaal 100 kb en de bestandsnaam mag enkel bestaan uit ‘20191234.jpg’ waarbij 20191234 het nummer is dat werd toegekend op het einde van het invullen van de online aanmelding en ook te vinden is op de toetredingsovereenkomst.

Het inleveren van de bovenstaande documenten kan je uitzonderlijk volledig elektronisch doen via de helpdesk van de centrale studentenadministratie (www.uantwerpen.be/helpdesk-inschrijvingen).
Na ontvangst en controle van de documenten wordt, indien alles in orde is, je inschrijving in de SLO-opleiding door de centrale studentenadministratie verwerkt. Opgelet, op dat moment ben je nog niet ingeschreven in opleidingsonderdelen (zie verder “Administratie van je studieprogramma”).
Na de verwerking van de inschrijving wordt je studentenaccount voor het studentenadministratiesysteem SisA, je elektronische leeromgeving Blackboard en je mailprogramma Webmail, samen met informatie betreffende de betaling van het studiegeld, naar je postadres verstuurd.

 

Studiegeld en studentenkaart

Voor de inschrijving betaal je het decretaal vastgestelde studiegeld, te raadplegen op www.uantwerpen.be/studiegeld. Je studentenkaart wordt naar je postadres verstuurd nadat het studiegeld werd ontvangen. Opgelet, door de inschrijving is steeds het studiegeld verschuldigd.

 

Administratie van je studieprogramma

Om de lessen te kunnen volgen en om te kunnen afstuderen, moeten de resterende opleidingsonderdelen van je uitdovende SLO in je studieprogramma opgenomen worden. Hiervoor zorgt de studentenadministratie van de Antwerp School of Education (ASoE). Wanneer je studieprogramma door de AsoE werd ingevoerd in SisA krijg je in je SisA selfservice je lessenrooster te zien en krijg je toegang tot Blackboard.
Informatie over het gebruik van je SisA selfservice kan je vinden in de FAQ-sectie van de helpdesk inschrijvingen.

Bijlagen:
Procedure-inschrijvingen-CVO-SLO-20192020v4.pdf Procedure-inschrijvingen-CVO-SLO-20192020v4.pdf

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Ik heb een studiebewijs nodig. Waar vind ik dit?
Ik ben ingeschreven als student voor de verkorte educatieve master. Mijn studiegeld zal door VDAB betaald worden. Ik heb het formulier opgeladen bij het online aanmelden, maar heb nu toch een factuur ontvangen. Wat nu?
Wanneer ontvang ik mijn diploma en/of voorlopig getuigschrift?
Hoeveel inschrijvingsgeld moet ik betalen?
Hoe kan ik een stageplaats aanvragen?
Artikel details
Artikel ID: 249
Categorie: Inschrijven als CVO-student
Datum toegevoegd: 2019-05-17 16:40:33
Aantal bekeken: 968
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.9/5.0 (7)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid