Universiteit Antwerpen Universiteit Antwerpen - ASoE
Vaak gestelde vragen
Universiteit Antwerpen - ASoE > Universiteit Antwerpen - ASoE > Vaak gestelde vragen

Zoeken:


Ik heb een licentiaatsdiploma. Welke opleiding moet ik volgen om leraar te worden?

Oplossing

Studenten met een licentiaatsdiploma kunnen enkel aan de universiteit terecht voor een verkorte educatieve master. Zij bezitten immers een kandidaatsdiploma en geen academisch bachelordiploma.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Mag ik vakdidactiek Nederlands volgen?
Kom ik in aanmerking voor het verkorte traject van de educatieve master?
Kan ik nog andere vakdidactieken volgen dan diegene waartoe ik rechtstreeks toegang heb volgens de lijst op de website?
Welke vakdidactieken kan ik volgen?
Geldt het leerkrediet bij de educatieve master?
Artikel details
Artikel ID: 239
Categorie: Studietrajectbegeleiding en studieprogramma
Datum toegevoegd: 2019-04-30 16:09:36
Aantal bekeken: 223
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 5.0/5.0 (1)

 
« Ga terug

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid

© UAntwerpen Privacybeleid